Academia de holandés

•  06 3951 0646 •    • Burgemeester Tellegenstraat 21, 1073 KG Amsterdam  •

Niveaus

Leer en español


De cursussen zijn onderverdeeld in vijf verschillende niveaus. Per niveau wordt een korte uitleg gegeven. Tevens wordt aangegeven hoe dit zich verhoudt tot het Europees referentiekader moderne vreemde talen.
Beginners 1
Deze cursus is bedoeld voor degenen die geen of weinig kennis van de Nederlandse taal hebben. In de cursus worden verschillende onderwerpen behandeld, zoals: de basisgrammatica, het uitwisselen van persoonlijke gegevens, over de tijd praten, bestellen in een bar, uitdrukken wat je leuk vindt, praten over plannen in de toekomst enz.
Europees Referentiekader: A1.1
Beginners 2
Deze cursus is een vervolg op beginners 1 en bedoeld voor degenen die al basiskennis van de Nederlandse taal hebben opgedaan. In de cursus worden verschillende onderwerpen behandeld, zoals onder andere: praten over familierelaties, uiterlijke kenmerken van personen, praten over pijn, praten over hobby's, praten in de verleden tijd, de weg vragen en aanduiden, enz.
NB: dit is het niveau dat gevraagd wordt voor het basisexamen inburgering. Wij adviseren cursisten echter altijd om ook beginners 3 te doen. In dat niveau wordt heel veel stof behandeld, zoals die in het examen wordt gevraagd.
Europees Referentiekader: A1.2-
Beginners 3 (conversatie)
Dit is een conversatiecursus waarin de behandelde stof uit de niveaus beginners 1 en 2 door middel van dagelijkse situaties verder wordt geoefend. In deze cursus zitten veel specifieke oefeningen ter voorbereiding op het basisexamen inburgering. Deze cursus is echter voor al onze cursisten zeer nuttig.
Europees Referentiekader: A1
Basisexamen inburgering
Als het niveau beginners 3 met goed gevolg is afgerond, heeft de cursist voldoende kennis om het basisexamen inburgering met succes te kunnen doen. Voorwaarde is wel dat ook het materiaal, dat speciaal voor dit examen door de overheid is gemaakt, goed wordt bestudeerd. Ga voor meer informatie naar de website van de overheid Inburgeren in Nederland.
Halfgevorderd 1
Deze cursus is een vervolg op beginners 3 en bedoeld voor degenen die al een redelijke kennis van de Nederlandse taal hebben opgedaan. De thema's uit de eerste 3 niveau's worden verder uitgediept.
Europees Referentiekader: A2.1
Halfgevorderd 2
Deze cursus is een vervolg op halfgevorderd 1 en bedoeld voor degenen die al een goede basiskennis van de Nederlandse taal hebben opgedaan. De thema's uit de eerste 4 niveaus worden verder uitgediept en er wordt nieuwe grammatica behandeld, zoals bijvoorbeeld de conditionalis en de gebiedende wijs.
Europees Referentiekader: A2.2-
Halfgevorderd 3
Deze cursus is een vervolg op halfgevorderd 2 en is vooral een conversatie- en activiteiten cursus. We praten over verschillende thema's, doen spelletjes en rollenspellen, we luisteren liedjes, enz. Alles om de spreek-en luistervaardigheid te verbeteren. Er wordt ook grammatica behandeld, zoals bijvoorbeeld werkwoorden met een vast voorzetsel en de passieve vorm.
Europees Referentiekader: A2

Bij voldoende belangstelling worden er ook cursussen op hogere niveaus georganiseerd.

Indien je niet weet in welk niveau u zit, doe dan de niveautest (in het menu links).