Academia de holandés

•  06 3951 0646 •    • Burgemeester Tellegenstraat 21, 1073 KG Amsterdam  •

Informatie materiaal

Leer en español

Materiaal en methode
Voor de cursussen Nederlands maken we gebruik van eigen ontwikkeld materiaal bestaande uit cursusmappen en oefeningen voor de luistervaardigheid, die per niveau zijn ontwikkeld. Een zeer belangrijke reden hiervoor was dat er geen speciaal materiaal bestaat dat gericht is op Spaanstaligen. Daarnaast geeft ons dit de mogelijkheid om precies die kwaliteit in de cursussen te bieden die nodig is om de cursisten op een leuke, snelle en communicatieve manier het Nederlands te leren spreken en verstaan. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met ontwikkelen om het materiaal actueel te houden en naar de nieuwste didactische inzichten vorm te geven. Hierbij kunnen we ook rekening houden met de eisen die aan het Basisexamen inburgering worden gesteld en kan worden ingespeeld op wensen van de cursisten. Aangezien het materiaal per niveau is vervaardigd hoef je alleen dat te kopen wat je voor je cursus nodig hebt.
Inhoud en opbouw van het materiaal en de lessen
 • Per niveau is er een cursusmap en gratis luisteroefeningen op deze website (tot en met beginners 3; de luisteroefeningen voor de hogere niveaus zijn in ontwikkeling).
 • Elke les van anderhalf uur is een hoofdstuk.
 • Elk hoofdstuk bevat spreek- en luistervaardigheidsoefeningen, uitleg van grammatica, dialogen en/of leesteksten en oefeningen om thuis verder te oefenen.
 • Op de website staan de antwoorden van het huiswerk. zodat de cursisten het zelf kunnen nakijken. Op deze manier is er meer tijd in de les om te oefenen. Uiteraard is er altijd aan het begin van de les de mogelijkheid om vragen te stellen of extra uitleg te krijgen.
 • Alle instructies en de uitleg van de grammatica worden zowel in het Nederlands als in het Spaans aangeboden.
 • Per hoofdstuk worden nieuwe woorden gestructureerd aangeboden en wordt de vertaling naar het Spaans gegeven.
 • Door de duidelijke inhoudsopgave kun je snel de gewenste informatie over bijvoorbeeld de grammatica terugvinden.
 • Alle dialogen en teksten van het materiaal en extra luistervaardigsheidsoefeningen worden gratis via de website aangeboden.
 • Er is veel extra materiaal voor in de lessen ontwikkeld zoals liedjes, spelletjes, dvd's om op een leuke en efficiënte manier te leren spreken en luisteren, nieuwe woordenschat op te bouwen en grammatica te begrijpen en te kunnen toepassen.
 • Om iedereen zoveel mogelijk aan bod te laten komen werken we veel in tweetallen of kleine groepjes, waarbij de docente rondloopt en vragen beantwoord, waar nodig corrigeert of extra uitleg geeft.
 • De lessen worden vanaf het begin in het Nederlands gegeven. Ook de cursisten worden zoveel mogelijk gestimuleerd alles in het Nederlands te doen en krijgen hiervoor vanaf het begin middelen aangereikt. Een groot voordeel is echter dat de docenten uitleg kunnen geven in het Spaans.
Om een idee te krijgen van hoe het materiaal eruitziet, kun je hier klikken voor de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van beginners 1.