Academia de holandés

•  06 3951 0646 •    • Burgemeester Tellegenstraat 21, 1073 KG Amsterdam  •

Online lessen - lessen op locatie - verkoop materiaal

Vanaf juli 2022 stoppen we met de lessen op de locatie in Amsterdam-Oost en richten we ons uitsluitend op online lessen, lessen op locatie en het ontwikkelen en verkopen van materiaal.

Ons materiaal is te bestellen via het bestelformulier.

Er is ook al (gratis) ONLINE materiaal beschikbaar. Je vindt de oefeningen hier.

Clases en línea, a lugar a convenir y vender material

A partir de julio 2022 dejamos de dar clases presenciales en la escuela en el este de Amsterdam y nos dedicamos exclusivamente a clases online, clases a lugar a convenir y a elaborar y vender material.

Se puede pedir nuestro material aquí.

Ya hay material online (gratis) disponible. Haz clic aquí.

BASISEXAMEN INBURGERING - DE VRAGEN - GRATIS MATERIAAL

We hebben de vragen en de antwoorden van het examen dat je in eigen land moet doen vertaald naar het Spaans. Op deze manier kun je je goed op het examen voorbereiden. Het materiaal is GRATIS en kun je hier bestellen.

BASISEXAMEN INBURGERING - DE ZINNEN - GRATIS MATERIAAL

We hebben de ruim 400 zinnen met bijbehorende antwoorden van het examen dat je in eigen land moet doen vertaald naar het Spaans. Op deze manier kun je je goed op het examen voorbereiden. Het materiaal is GRATIS en kun je hier bestellen.

We raden aan om het Nederlands tot ons niveau Beginners 3 te volgen. Dan ben je ervan verzekerd dat het examen met goed gevolg kan worden afgelegd.

EXÁMEN BÁSICO DE INTEGRACIÓN - LAS PREGUNTAS - MATERIAL GRATIS

Hemos traducido al español las preguntas y respuestas del examen que tienes que hacer en tu propio país. En esta manera te puedes preparar bien para el examen. El material es gratis y lo puedes pedir aquí.

EXÁMEN BÁSICO DE INTEGRACIÓN - LAS FRASES - MATERIAL GRATIS

Hemos traducido al español las frases (más de 400) y las respuestas del examen que tienes que hacer en tu propio país. En esta manera te puedes preparar bien para el examen. El material es gratis y lo puedes pedir aquí.

Te aconsejamos que estudies el holandés hasta nuestro nivel Elemental 3. Así tiene suficiente conocimiento del holandés para poder aprobar el examen básico de integración.

LESMATERIAAL DOWNLOADEN / BAJAR MATERIAL

Ga je een cursus doen of heb je materiaal los gekocht, dan kun je het hier DOWNLOADEN

Vas a hacer un curso o has comprado material suelto, haz clic para BAJARLO

GRATIS EXTRA OEFENMATERIAAL
MATERIAL EXTRA PARA PRACTICAR: GRATIS!

We zijn begonnen met het opnemen van extra gratis interactief oefenmateriaal, naast het materiaal dat al beschikbaar is voor onze cursisten. Met enige regelmaat wordt het aantal oefeningen uitgebreid. Kom snel dus weer terug.
Klik hier om te beginnnen met oefenen.

Hemos elaborado material extra que es interactivo y gratis, aparte del material que ya está disponible para nuestros estudiantes. Regularmente pondremos material nuevo, así que vuelve a nuestra página a menudo.
Haz clic aquí para empezar a practicar.

Nederlands voor Spaanstaligen / Holandés para hispanohablantes



Team Academia de holandés / Equipo de la Academia de holandés

  • Patricia
    Patricia

NEDERLANDSE WERKWOORDEN - VERBOS NEERLANDESES


Hoe vervoeg je een Nederlands werkwoord?

We hebben een lijst gemaakt met Nederlandse werkwoorden en de vervoegingen in de tegenwoordige tijd, de verleden tijden en de scheidbare werkwoorden. Het betreft zowel de regelmatige als de onregelmatige werkwoorden. Veel werkwoorden worden in voorbeeldzinnen gebruikt. Alle uitleg, de werkwoorden en de voorbeeldzinnen zijn naar het Spaans vertaald.

Een handig naslagwerk voor bij de studie Nederlands, voor slechts € 2,50 en € 5,00 KORTING op een cursus Nederlands.

¿Cómo se conjugan los verbos neerlandeses?

Hemos elaborado una lista de verbos neerlandeses y sus conjugaciones en el presente, los pasados y los verbos que se separan. Son tanto verbos regulares como irregulares. Hay muchos ejemplos de cómo usar los verbos en una frase. Todas las explicaciones, los verbos y los ejemplos están traducidas al español.

Una obra de consulta muy útil para el estudio del holandés. Por solo € 2,50 y € 5,00 de descuento por un curso de holandés.

Klik hier voor een voorbeeldbladzijde: / Haz clic aquí abajo para ver una página de ejemplo:
Voorbeeld Nederlandse werkwoorden / Ejemplo Verbos neerlandeses

Bestellen kan via het bestelformulier: / Se puede pedir el documento por la hoja de pedido:
Materiaal kopen / Comprar material

Cursos de holandes op Facebook